|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 369,64 2.00:06:59 59 15
2 Nam 341,02 2.10:40:27 51 15
3 Nữ 339,39 1.14:18:28 57 15
4 Nữ 323,90 2.00:10:00 79 14
5 Nam 299,06 1.21:52:28 71 15
6 Nam 279,40 1.15:18:01 56 15
7 Nam 175,97 22:07:54 16 13
8 Nữ 171,39 23:42:49 76 15
9 Nam 168,55 1.03:38:30 30 15
10 Nam 128,75 14:02:04 15 8