|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 232,19 1.01:40:44 26 15
2 Nam 227,20 23:43:38 35 11
3 Nữ 204,05 1.03:53:39 30 15
4 Nam 194,17 23:11:01 11 10
5 Nam 167,30 19:30:03 23 14
6 Nam 150,94 17:15:48 26 13
7 Nam 144,93 14:28:53 25 14
8 Nam 120,30 14:06:21 24 11
9 Nam 104,43 12:07:42 9 9
10 Nam 80,93 07:48:26 6 5