|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 251,03 1.04:13:52 27 14
2 Nam 247,99 1.05:28:42 15 13
3 Nam 135,02 16:28:44 16 12
4 Nam 124,71 14:29:34 10 10
5 Nam 121,64 12:45:34 9 9
6 Nữ 91,46 10:40:59 10 9
7 Nam 88,55 10:15:45 15 7
8 Nam 71,07 08:01:26 7 6
9 Nữ 50,12 06:01:01 8 8
10 Nam 47,08 04:39:57 7 7