|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 259,27 1.17:00:01 33 14
2 Nam 238,21 1.01:54:28 22 14
3 Nam 195,10 20:53:30 44 15
4 Nữ 181,69 22:28:31 22 13
5 Nữ 180,80 1.00:30:59 28 15
6 Nữ 130,69 14:28:47 13 10
7 Nam 127,10 15:59:34 23 12
8 Nam 122,03 15:56:53 23 12
9 Nam 119,56 12:53:10 13 12
10 Nam 87,56 09:23:37 11 11