|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 463,48 2.19:04:06 42 15
2 Nam 348,83 1.07:19:32 19 14
3 Nam 302,90 1.07:13:17 28 14
4 Nam 293,17 1.05:05:35 29 15
5 Nam 273,27 1.04:25:08 32 15
6 Nam 237,04 1.00:16:56 36 14
7 Nam 225,01 1.02:17:05 24 15
8 Nam 200,93 21:46:01 16 13
9 Nữ 197,80 23:11:20 25 14
10 Nam 190,56 22:05:16 22 12