|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 341,26 1.05:21:43 38 14
2 Nam 316,30 23:00:51 46 13
3 Nam 302,02 1.02:15:03 29 13
4 Nam 300,46 1.00:27:42 27 12
5 Nam 300,25 22:38:23 51 13
6 Nữ 300,01 1.05:45:10 16 14
7 Nữ 273,06 1.10:50:28 39 13
8 Nam 216,32 22:50:52 15 14
9 Nam 203,61 21:58:13 15 12
10 Nam 203,31 22:27:21 24 14