|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nữ 182,22 19:49:12 14 14
2 Nữ 170,28 21:25:18 24 15
3 Nam 168,86 20:29:01 17 11
4 Nữ 141,81 16:03:34 20 13
5 Nam 130,13 14:30:02 12 8
6 Nam 117,76 12:09:30 16 11
7 Nữ 115,83 13:55:21 12 11
8 Nam 109,57 11:38:53 16 12
9 Nam 109,39 13:13:46 15 13
10 Nam 86,80 09:57:41 9 9