|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 354,21 1.15:50:59 20 13
2 Nữ 324,42 1.13:29:23 22 14
3 Nam 308,71 1.11:30:03 25 15
4 Nam 303,85 1.08:36:29 36 15
5 Nam 301,46 1.11:06:10 28 15
6 Nam 239,05 1.01:25:15 17 13
7 Nam 233,08 23:29:50 18 11
8 Nữ 217,91 1.04:34:12 48 14
9 Nam 202,31 22:45:28 18 12
10 Nam 122,89 14:49:36 19 9