|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 397,15 1.16:17:12 33 15
2 Nam 396,75 1.12:46:46 25 13
3 Nam 376,72 1.09:38:03 29 14
4 Nam 328,16 1.11:53:07 25 15
5 Nam 320,32 1.05:12:40 28 14
6 Nam 319,36 1.09:27:42 28 15
7 Nam 312,02 1.08:34:03 34 14
8 Nam 200,24 20:27:13 22 14
9 Nữ 166,86 22:52:22 31 15
10 Nam 126,47 14:22:22 28 11