|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nữ 612,15 3.13:39:58 99 15
2 Nữ 490,52 2.20:40:20 59 15
3 Nam 356,72 1.11:22:08 37 15
4 Nam 302,06 1.09:43:12 29 14
5 Nam 281,71 1.11:49:37 44 14
6 Nam 256,72 1.04:02:08 35 15
7 Nam 240,73 1.12:16:19 32 15
8 Nam 212,08 22:11:42 40 15
9 Nữ 206,63 1.03:37:29 57 14
10 Nam 169,12 20:40:16 16 15