|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 208,81 18:45:08 17 12
2 Nam 200,55 20:02:18 15 13
3 Nam 188,26 22:02:09 19 15
4 Nam 157,00 17:54:26 19 14
5 Nam 154,08 16:33:28 14 12
6 Nữ 148,11 16:19:24 13 13
7 Nam 142,42 14:05:02 9 9
8 Nam 139,04 13:36:07 17 12
9 Nữ 115,79 12:26:15 10 8
10 Nam 97,34 09:50:34 10 10