|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 283,06 1.04:05:03 41 15
2 Nam 173,60 1.01:50:41 35 15
3 Nữ 145,91 19:27:46 18 13
4 Nữ 136,20 17:44:08 17 15
5 Nam 115,35 14:41:50 19 15
6 Nam 103,90 13:20:25 25 13
7 Nam 88,38 11:57:49 16 11
8 Nữ 87,52 12:06:48 12 12
9 Nam 79,54 10:18:32 10 7
10 Nữ 28,50 03:59:18 6 5