|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 305,12 1.07:49:03 24 15
2 Nam 275,47 1.13:34:05 12 12
3 Nam 202,30 22:08:44 20 14
4 Nam 198,00 1.05:01:19 13 10
5 Nam 190,01 18:42:07 27 10
6 Nam 168,00 18:50:04 22 13
7 Nữ 166,78 22:08:18 12 9
8 Nam 145,21 18:19:18 14 9
9 Nam 84,43 10:00:52 10 8
10 Nam 47,03 05:11:53 4 3