|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 234,56 22:35:29 25 15
2 Nam 208,52 20:23:07 15 13
3 Nam 116,42 13:48:48 14 12
4 Nam 100,06 12:02:39 8 8
5 Nam 98,11 13:55:15 16 11
6 Nam 83,08 08:30:11 9 9
7 Nữ 82,82 09:39:54 10 8
8 Nam 66,69 07:32:12 6 6
9 Nam 61,70 05:45:42 6 5
10 Nữ 60,84 08:12:17 8 6