|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 152,85 16:08:56 10 10
2 Nam 142,85 17:19:40 14 13
3 Nam 142,81 16:00:46 13 12
4 Nam 140,79 15:16:33 11 10
5 Nam 127,79 14:59:24 13 12
6 Nam 120,82 15:10:21 13 12
7 Nữ 103,20 11:28:45 14 12
8 Nam 102,90 12:11:58 10 9
9 Nữ 91,36 09:59:55 13 11
10 Nữ 85,39 08:58:15 7 7