|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 167,04 18:02:10 12 11
2 Nam 151,79 16:06:47 11 7
3 Nam 139,17 17:17:52 10 8
4 Nam 133,03 12:32:40 11 11
5 Nam 127,02 12:59:38 8 8
6 Nam 115,91 12:05:02 15 8
7 Nam 108,82 09:35:35 8 7
8 Nam 94,53 10:47:18 5 5
9 Nam 89,14 08:56:11 8 8
10 Nữ 55,00 06:20:39 9 8