|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 245,63 1.03:58:30 21 13
2 Nam 184,89 23:29:26 17 14
3 Nam 179,18 1.01:27:32 18 13
4 Nam 169,76 20:58:51 22 13
5 Nam 168,45 14:10:14 17 11
6 Nam 165,31 1.01:09:01 15 12
7 Nữ 126,45 18:14:11 15 9
8 Nam 112,68 15:35:45 16 13
9 Nam 101,15 12:17:38 9 9
10 Nam 88,46 15:45:34 11 10