|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nữ 407,65 2.14:16:19 41 14
2 Nữ 355,55 1.20:36:42 39 13
3 Nữ 346,87 2.00:37:33 32 14
4 Nữ 318,51 1.22:22:50 32 14
5 Nữ 313,76 2.03:40:57 32 15
6 Nam 307,61 1.08:24:12 12 12
7 Nam 254,22 1.09:02:40 25 13
8 Nam 216,60 1.04:30:16 28 14
9 Nữ 148,47 21:23:05 19 12
10 Nữ 95,46 15:57:14 23 11