|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 1

Thống kê
Nhóm
145
Thành viên
1241
Quãng đường (km)
146676.2
Thời gian
703.11:42:27
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 166,13 22:59:36 19 11
2 Nam 162,61 21:11:53 16 13
3 Nữ 158,44 20:39:38 17 10
4
Nữ 157,76 19:31:18 16 12
5 Nam 155,41 18:21:55 17 12
6 Nữ 152,67 21:48:50 18 11
7 Nam 150,58 18:02:13 18 9
8 Nữ 150,20 22:31:25 14 11
9 Nữ 150,14 19:16:44 20 10
10 Nam 121,24 19:03:06 16 11