|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 2

Thống kê
Nhóm
15
Thành viên
149
Quãng đường (km)
33661.8
Thời gian
161.15:07:02
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 411,44 1.17:40:22 23 12
2 Nam 170,04 21:11:46 18 12
3 Nam 147,18 19:27:35 9 8
4 Nam 119,40 13:04:02 9 9
5 Nữ 109,96 13:10:12 12 9
6 Nữ 103,64 14:17:33 16 11
7 Nữ 101,14 15:40:13 9 8
8 Nam 77,56 08:31:33 8 6
9 Nữ 40,32 05:47:22 6 5
10 Nữ 5,01 00:42:51 1 1