|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 2

Thống kê
Nhóm
15
Thành viên
149
Quãng đường (km)
33661.8
Thời gian
161.15:07:02
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 852,14 4.09:55:30 24 12
2 Nam 543,52 2.04:49:34 15 12
3 Nam 475,43 2.02:58:04 22 12
4 Nam 395,37 1.20:07:36 20 12
5 Nữ 376,79 2.01:35:35 22 12
6 Nam 359,21 1.20:15:47 21 12
7 Nam 350,00 1.15:25:04 18 12
8 Nam 348,54 1.11:49:33 20 12
9 Nam 287,98 1.11:47:16 21 11
10 Nam 284,74 1.09:42:51 16 12