|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 2

Thống kê
Nhóm
15
Thành viên
149
Quãng đường (km)
33661.8
Thời gian
161.15:07:02
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 90,69 13:07:31 7 6
2 Nam 84,26 09:57:23 9 8
3 Nam 70,66 05:56:43 9 7
4 Nam 63,21 06:34:37 5 4
5 Nam 58,25 05:59:29 5 5
6 Nam 39,05 04:21:07 5 4
7 Nam 38,43 04:08:37 4 4
8 Nữ 37,47 05:07:43 7 7
9 Nam 36,80 03:13:40 6 6
10 Nam 20,37 01:51:54 2 2