|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 2

Thống kê
Nhóm
15
Thành viên
149
Quãng đường (km)
33661.8
Thời gian
161.15:07:02
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 463,04 1.20:47:17 23 12
2 Nam 183,02 18:29:27 8 5
3 Nam 180,10 1.00:18:00 12 7
4 Nam 168,10 22:02:12 13 9
5 Nam 160,76 17:50:45 11 8
6 Nam 159,06 18:13:39 14 10
7 Nam 148,83 16:04:45 9 7
8 Nam 128,91 15:00:52 13 9
9 Nữ 107,50 14:13:28 10 8
10 Nam 61,91 06:24:59 5 5