|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 2

Thống kê
Nhóm
15
Thành viên
149
Quãng đường (km)
33661.8
Thời gian
161.15:07:02
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 218,31 16:42:40 13 9
2 Nam 210,58 21:13:13 16 12
3 Nam 207,49 21:03:00 14 9
4 Nam 166,16 13:26:06 12 9
5 Nam 165,40 14:47:14 12 11
6 Nam 164,44 12:48:17 13 10
7 Nam 119,97 11:37:45 3 3
8 Nữ 103,06 10:09:05 6 5
9 Nam 0,00 00:00:00 0 0