|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 2

Thống kê
Nhóm
15
Thành viên
149
Quãng đường (km)
33661.8
Thời gian
161.15:07:02
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 379,84 1.10:22:00 18 11
2 Nam 304,51 1.06:22:04 20 12
3 Nam 302,43 1.07:24:13 12 7
4 Nam 252,68 1.04:29:33 19 11
5 Nam 245,76 1.00:00:58 19 12
6 Nam 221,20 1.01:38:57 17 11
7 Nam 209,45 23:12:22 17 10
8 Nam 200,64 20:10:07 17 12
9 Nam 100,77 11:43:27 5 4
10 Nữ 75,67 09:33:04 7 5