|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 2

Thống kê
Nhóm
15
Thành viên
149
Quãng đường (km)
33661.8
Thời gian
161.15:07:02
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 249,22 1.03:22:44 12 10
2 Nam 234,50 23:38:26 18 12
3 Nam 210,90 23:04:31 14 11
4 Nam 205,05 23:09:48 13 10
5 Nam 156,68 17:26:04 10 9
6 Nam 142,94 15:10:53 12 12
7 Nam 132,45 15:19:27 8 6
8 Nam 93,79 12:50:35 7 7
9 Nam 84,58 11:12:49 3 3
10 Nữ 45,79 04:33:50 5 5