|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 2

Thống kê
Nhóm
15
Thành viên
149
Quãng đường (km)
33661.8
Thời gian
161.15:07:02
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 499,67 2.19:23:23 24 12
2 Nam 484,24 2.15:48:08 23 12
3 Nữ 468,18 2.20:35:16 24 12
4 Nữ 460,13 2.10:51:03 22 12
5 Nam 434,92 2.01:03:48 20 12
6 Nam 431,21 1.19:36:26 23 12
7 Nữ 388,03 2.04:40:33 19 12
8 Nam 382,60 2.03:00:22 23 12
9 Nam 382,07 2.06:06:02 16 10
10 Nam 280,62 1.13:13:56 17 11