|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 2

Thống kê
Nhóm
15
Thành viên
149
Quãng đường (km)
33661.8
Thời gian
161.15:07:02
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nữ 149,81 17:40:33 14 11
2 Nam 133,79 15:21:20 9 9
3 Nam 93,64 12:47:42 10 8
4 Nam 79,74 08:51:09 9 9
5 Nam 75,81 11:47:39 10 8
6 Nam 69,59 07:57:03 7 7
7 Nữ 66,64 09:05:26 9 8
8 Nữ 59,70 07:16:42 6 3
9 Nam 34,94 05:05:57 4 4
10 Nam 0,00 00:00:00 0 0