|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 2

Thống kê
Nhóm
15
Thành viên
149
Quãng đường (km)
33661.8
Thời gian
161.15:07:02
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 602,25 3.07:36:57 24 12
2 Nam 508,99 2.07:33:55 21 12
3 Nam 468,68 1.23:06:14 23 12
4 Nam 462,71 1.19:38:50 22 12
5 Nữ 439,75 2.05:44:08 22 12
6 Nam 428,18 2.05:05:53 24 12
7 Nam 419,03 2.02:58:00 23 12
8 Nam 416,49 2.06:09:38 21 12
9 Nam 413,33 1.22:40:48 21 12
10 Nam 353,86 1.17:49:12 19 11