|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 2

Thống kê
Nhóm
15
Thành viên
149
Quãng đường (km)
33661.8
Thời gian
161.15:07:02
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 332,57 1.01:44:15 21 11
2 Nữ 237,27 1.01:29:29 13 9
3 Nam 216,25 18:27:32 18 10
4 Nữ 174,92 22:17:18 12 8
5 Nam 168,14 13:31:09 15 10
6 Nam 136,71 11:37:18 10 7
7 Nam 131,36 13:57:01 9 9
8 Nam 92,47 06:34:47 6 4
9 Nam 84,69 07:57:21 6 6
10 Nam 78,99 08:33:32 5 5