|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 2

Thống kê
Nhóm
15
Thành viên
149
Quãng đường (km)
33661.8
Thời gian
161.15:07:02
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 420,41 2.02:54:50 18 11
2 Nam 391,72 1.19:53:25 22 12
3 Nam 302,05 1.09:40:52 17 10
4 Nam 256,31 1.07:04:13 15 11
5 Nam 175,26 17:24:44 14 9
6 Nữ 163,17 23:39:21 16 10
7 Nam 123,83 13:21:51 11 10
8 Nam 97,05 10:43:54 7 6
9 Nữ 81,24 10:50:43 7 5
10 Nam 66,80 07:38:38 6 4