|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 2

Thống kê
Nhóm
15
Thành viên
149
Quãng đường (km)
33661.8
Thời gian
161.15:07:02
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 849,38 3.23:49:11 24 12
2 Nam 646,73 2.14:57:23 21 12
3 Nam 143,93 15:34:46 17 12
4 Nam 128,92 13:15:53 12 9
5 Nam 112,36 10:57:30 11 9
6 Nam 91,64 09:04:22 8 7
7 Nam 70,15 07:00:56 5 3
8 Nữ 67,70 09:06:35 10 9
9 Nam 62,19 05:54:12 7 7
10 Nam 34,18 03:58:57 4 4