|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 2

Thống kê
Nhóm
15
Thành viên
149
Quãng đường (km)
33661.8
Thời gian
161.15:07:02
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nữ 573,54 3.05:01:43 24 12
2 Nữ 568,09 3.02:05:37 24 12
3 Nam 488,35 2.02:56:48 20 12
4 Nam 440,32 2.07:10:56 20 10
5 Nam 436,47 2.12:48:59 23 12
6 Nam 432,10 2.03:35:10 21 12
7 Nam 389,28 2.01:25:36 24 12
8 Nam 303,78 1.13:46:52 20 12
9 Nữ 249,76 1.04:15:16 17 10
10 Nam 247,56 1.07:02:59 17 11