|

LBM EKIDEN CHALLENGE 2020 - VÒNG 2

Thống kê
Nhóm
15
Thành viên
149
Quãng đường (km)
33661.8
Thời gian
161.15:07:02
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 212,48 1.01:43:34 16 12
2 Nữ 191,15 21:54:15 14 9
3 Nam 139,47 14:49:59 9 7
4 Nữ 117,54 13:53:01 8 6
5 Nữ 81,03 10:42:33 6 4
6 Nam 73,16 07:40:47 4 4
7 Nữ 65,05 09:01:48 7 5
8 Nữ 58,22 07:29:34 7 5
9 Nữ 53,43 07:37:06 5 5
10 Nữ 49,97 06:08:49 5 4