Hoạt động LONGBIEN FULL MARATHON VIRTUAL RACE

Morning Run
everyone
42,3km
Distance
04:18:51
Time
06:06/km
Pace
2597
Calories
Morning Run
FM sub 4 30 rồi ;))
everyone
42,3km
Distance
04:18:51
Time
06:06/km
Pace
2597
Calories
FM sub 4 30 rồi ;))
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản