Hoạt động LONGBIEN FULL MARATHON VIRTUAL RACE

Như Quỳnh
12/12/2021 16:49
Afternoon Run
everyone
1,1km
Distance
13:08
Time
11:32/km
Pace
50
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Như Quỳnh
12/12/2021 16:49
Afternoon Run
everyone
1,1km
Distance
13:01
Time
11:25/km
Pace
50
Calories
Afternoon Run
Trùng với workout trên garmin
Như Quỳnh
11/12/2021 13:42
Lunch Run
everyone
42,2km
Distance
06:06:41
Time
08:40/km
Pace
2326
Calories
Lunch Run
Như Quỳnh
11/12/2021 13:42
Long Biên Marathon 2021 tại Quảng Bình🤣
everyone
42,2km
Distance
06:01:46
Time
08:33/km
Pace
2326
Calories
Long Biên Marathon 2021 tại Quảng Bình🤣
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản