Hoạt động LONGBIEN FULL MARATHON VIRTUAL RACE

Night Run
everyone
42,2km
Distance
03:46:28
Time
05:21/km
Pace
2423
Calories
Night Run
Thành tích mới. Tk anh chị em cổ vũ 💜💜💜
everyone
42,2km
Distance
03:45:43
Time
05:20/km
Pace
3026
Calories
Thành tích mới. Tk anh chị em cổ vũ 💜💜💜
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản