Hoạt động LONGBIEN FULL MARATHON VIRTUAL RACE

Đặng Vân Phúc
12/12/2021 08:36
Morning Run
everyone
4,0km
Distance
44:52
Time
11:09/km
Pace
245
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Đặng Vân Phúc
12/12/2021 04:15
Morning Run
everyone
42,2km
Distance
04:00:39
Time
05:42/km
Pace
2897
Calories
Morning Run
Đặng Vân Phúc
12/12/2021 03:27
Night Run
everyone
4,5km
Distance
28:46
Time
06:19/km
Pace
282
Calories
Night Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ