Hoạt động LONGBIEN FULL MARATHON VIRTUAL RACE

Ngô Minh Hải
12/12/2021 04:10
Race day LBM 2021
everyone
42,2km
Distance
03:23:23
Time
04:49/km
Pace
1975
Calories
Race day LBM 2021
Ngô Minh Hải
12/12/2021 03:33
Night Run
everyone
4,3km
Distance
29:21
Time
06:49/km
Pace
304
Calories
Night Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Ngô Minh Hải
11/12/2021 05:55
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
36:36
Time
07:18/km
Pace
383
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ