Hoạt động LONGBIEN FULL MARATHON VIRTUAL RACE

VKL Full Marathon 2021
everyone
42,4km
Distance
03:40:12
Time
05:11/km
Pace
2697
Calories
VKL Full Marathon 2021
Afternoon Run
everyone
12,3km
Distance
01:13:18
Time
05:56/km
Pace
776
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Walk
everyone
0,2km
Distance
02:55
Time
14:41/km
Pace
12
Calories
Afternoon Walk
Workout đã bị xóa