Hoạt động LONGBIEN FULL MARATHON VIRTUAL RACE

Việt Hưng Cao
11/12/2021 19:24
Evening Run
everyone
0,2km
Distance
01:48
Time
09:07/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Việt Hưng Cao
12/12/2021 03:20
Night Run
everyone
42,4km
Distance
04:17:03
Time
06:03/km
Pace
0
Calories
Night Run