Hoạt động LONGBIEN FULL MARATHON VIRTUAL RACE

Afternoon Run
everyone
42,2km
Distance
05:29:08
Time
07:47/km
Pace
2378
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
28,8km
Distance
03:51:35
Time
08:01/km
Pace
2378
Calories
Afternoon Run
Trùng với workout trên garmin