Hoạt động LONGBIEN FULL MARATHON VIRTUAL RACE

Nam Nguyen
12/12/2021 03:33
Morning Run
everyone
42,2km
Distance
03:51:28
Time
05:29/km
Pace
2028
Calories
Morning Run
Nam Nguyen
12/12/2021 03:33
VKL Marathon 2021
followers_only
42,2km
Distance
03:51:28
Time
05:29/km
Pace
2028
Calories
VKL Marathon 2021
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Nam Nguyen
12/12/2021 02:47
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
33:41
Time
06:29/km
Pace
338
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Nam Nguyen
12/12/2021 02:47
Night Run
followers_only
5,2km
Distance
33:33
Time
06:27/km
Pace
338
Calories
Night Run
Trùng với workout trên garmin
Nam Nguyen
11/12/2021 05:40
Morning Run
everyone
6,2km
Distance
41:07
Time
06:36/km
Pace
387
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Nam Nguyen
11/12/2021 05:40
Morning Run
followers_only
6,2km
Distance
40:20
Time
06:28/km
Pace
387
Calories
Morning Run
Trùng với workout trên garmin