Hoạt động LONGBIEN FULL MARATHON VIRTUAL RACE

Minh An
12/12/2021 20:35
Evening Run
everyone
12,0km
Distance
01:17:59
Time
06:28/km
Pace
1045
Calories
Evening Run
Workout đã bị xóa
Minh An
12/12/2021 15:32
Afternoon Run
everyone
25,2km
Distance
02:06:10
Time
04:59/km
Pace
1782
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Minh An
11/12/2021 17:55
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
01:04:00
Time
06:20/km
Pace
609
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Minh An
12/12/2021 05:13
Morning Walk
everyone
10,0km
Distance
46:54
Time
04:41/km
Pace
860
Calories
Morning Walk
Workout đã bị xóa
Minh An
11/12/2021 17:56
Afternoon Run
everyone
12,0km
Distance
01:17:59
Time
06:28/km
Pace
1045
Calories
Afternoon Run
Workout đã bị xóa
Minh An
11/12/2021 04:52
Morning Walk
everyone
8,5km
Distance
01:27:10
Time
10:15/km
Pace
731
Calories
Morning Walk
Workout đã bị xóa