Hoạt động LONGBIEN FULL MARATHON VIRTUAL RACE

Tuyen Nguyen
11/12/2021 05:45
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
55:21
Time
05:32/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Tuyen Nguyen
12/12/2021 04:00
Pacer Sub 3:30 🏃🏃🏃
everyone
42,2km
Distance
03:28:46
Time
04:56/km
Pace
0
Calories
Pacer Sub 3:30 🏃🏃🏃