Hoạt động LONGBIEN FULL MARATHON VIRTUAL RACE

trung nguyen
12/12/2021 10:49
Morning Run
everyone
9,7km
Distance
31:26
Time
03:14/km
Pace
269
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
trung nguyen
11/12/2021 03:19
Morning Run
everyone
42,2km
Distance
03:48:40
Time
05:24/km
Pace
2853
Calories
Morning Run