Hoạt động LONGBIEN FULL MARATHON VIRTUAL RACE

Night Run
everyone
42,3km
Distance
04:28:05
Time
06:20/km
Pace
2562
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
15,2km
Distance
01:37:11
Time
06:24/km
Pace
852
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ