Hoạt động LONGBIEN FULL MARATHON VIRTUAL RACE

Ma Thanh Tuấn
12/12/2021 16:52
Afternoon Run
everyone
8,1km
Distance
50:36
Time
06:14/km
Pace
378
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Ma Thanh Tuấn
11/12/2021 03:45
Morning Run
everyone
42,2km
Distance
03:48:53
Time
05:25/km
Pace
2010
Calories
Morning Run