Hoạt động LONGBIEN FULL MARATHON VIRTUAL RACE

Dương Hữu Long
12/12/2021 21:30
Night Run
everyone
5,4km
Distance
59:17
Time
11:03/km
Pace
167
Calories
Night Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Dương Hữu Long
12/12/2021 17:04
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
01:14:53
Time
07:24/km
Pace
535
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Dương Hữu Long
12/12/2021 04:05
Morning Run
everyone
42,2km
Distance
03:38:30
Time
05:10/km
Pace
1365
Calories
Morning Run
Dương Hữu Long
11/12/2021 11:58
Lunch Run
everyone
1,1km
Distance
11:38
Time
10:57/km
Pace
75
Calories
Lunch Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Dương Hữu Long
11/12/2021 06:18
Morning Run
everyone
21,1km
Distance
01:44:08
Time
04:55/km
Pace
1200
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ