Hoạt động LONGBIEN FULL MARATHON VIRTUAL RACE

ngô thế hùng
12/12/2021 04:05
Morning Run
everyone
42,0km
Distance
03:35:53
Time
05:08/km
Pace
3097
Calories
Morning Run
ngô thế hùng
12/12/2021 04:05
Morning Run
everyone
42,0km
Distance
03:35:53
Time
05:08/km
Pace
3097
Calories
Morning Run
Trùng với workout trên garmin
ngô thế hùng
11/12/2021 17:43
Afternoon Run
everyone
7,4km
Distance
36:48
Time
04:57/km
Pace
524
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
ngô thế hùng
11/12/2021 17:43
Afternoon Run
everyone
7,4km
Distance
36:48
Time
04:57/km
Pace
524
Calories
Afternoon Run
Trùng với workout trên garmin